FANDOM


Stub Sina lassë tolbo ná.
Polillë asya Vinquenya Wici palyala sa.


I Uswë Noldoron i avië Noldoron Valinórello né. Martanes coranárissë 4995-4997 Randa Neldëo. Tulinë Fëanáron, limbë Noldor ambë marintar Valinóressë ar landë Endórenna ohtan Moringottonna. I Nossenahtië Alqualondëo ye caraina Noldorenen nú Fëanáro, túlë hútalenna Noldoron Valaren, ye turnë i lúmequentalë Randa Neldëo.

I Silmarilli Edit

I Noldor istainë mírintanen né, nan i cárenta analta i Silmarilli né. I Silmarilli carainë Fëanáronen, ya nuntë i calë Aldu Valinóreva. I Silmarilli nati anmirwë Eässë né, ar manyaina Valarenen.

Lúmissen Moringotto rantaina Valinóressë né. Hlarnës Silmarillion ar té mernës. Yó Ungolianta, nahtanës Finwë ar pillës i Silmarilli Formenosello. Yondo Finwëo, Fëanáro, nyereryassë, nahammë i Noldor lelya Endórenna ohtan Moringotto. Limbë Noldoron hilyanë tanna.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.