Fandom

Neo-Quenya Wiki

Taiwan

176pages on
this wiki
Add New Page
Talk17 Share
Taiwan
Taiwan NASA Terra MODIS 23791
LocationTaiwan
Valya lambë Mandarin
Valya tencelë Yára Tencelë Tyeno
Lambë Taiwarrin
Taiwano Hakka
Taiwano Yárë Nórion Lambi
Cemna talan húmeter2 36,188
Néno asta i nórëo 10.34%
Falasso andë húmeter 1,566.3
Liëno nótë Lië 23,133,074
(Víressë sé 2010)[1]
Liëno nótëo tyellë i 46ëa
Liëno nótë ilya talamessë Lië 637.64 ilya húmeter²
(i 16ë' ambaressë)[2]
Yessëa osto Taipei Osto
Ararata oron Yushan
Nórë Tyeno Han
Taiwano Yárë Nóri
Ararat' ataquë Taipei 101
Yessëa hópa Kaohsiungo Hópa (i 13ë' antúr' ambaressë)[3]
Telpë Vinya Taiwano Dollar (TWD)
  • Yando técina NT$ hya NTD senwavë
Lúmëo arda UTC+8. Penes i lúmë arya mahtien aurë.
Voltië Nuquerna tincel 110V
Nuquerna tincel 220V
(mardo tanwelin er vë vistatur)
Voltiëo rimbië 60 Hz
Nuquerna tincelo leryar A, b
Yénonótië Minguo nótië, Hristo nótië, Isilo nótië
Luncanortë Formaitë nortië
Imberaimo turmen .tw
Ambarya palanómo nótë +886

Taiwan (yára Tencelë Tyeno: 臺灣), hya estaina Liévë Ardar Tyeno (Yára Tencelë Tyeno: 中華民國), nórië Rómenya Asiyassë ná. I nórië yorë tolleli: i Tol Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, ar exë ancintë tolli ara i Tyeno rómenya falassë. Neldë nórier lanyar Taiwan: Japan i forrómessë, Tyena i númessë, ar Philippines i hyarmessë.

Yando Taiwan i essë i Tollo Taiwano ná, ya estaina Formosa ya quetë "Vanima (Tol)" i lambenen Portucalëo.

Essëo celwiEdit

I essë Taiwano ve i tol harya celweli:

  • I nórë Siraya i nostaina hyarna Taiwassë né estanet i nórë Taian hya Tayan yar tannar "ettelëa"[4]; írë lië Unquendorello marnë Taiwassë estanë Taioan, ya técina 大員 (pinyin: dà-yuán), 臺員 (pinyin: tái-yuán), 大灣 (pinyin: dà-wān), 臺窩灣 (pinyin: tái-wō-wān). Yestassë i essi tenger i men ya sí Tainano Anping ná, ar epetai atánië i ilya tol Taiwano epë Japannórion marië (i yando estanë Taiwan 高砂 (Takasago hya タカサゴ) hya 高砂國 (Takasagun hya タカサグン) vanwiessë)[5].
  • I Mino Hilyalessë Tyeno lenwetaror senwavë cirner olla Taiwano Londë Fujianello. I lond' estaina "Morilondë" (yára Tencelë Tyeno: 黑水溝) pan raxëa ëar-celumë i londëo nahtanë limbë lië. Ananta i lenwetaror túler Taiwanna, nahtainë nér caimassinen. Sinen Taiwan estaina 埋冤 (Taiwarrin: tâi-oân) ya tengë "(men yassë) loicor undulávinë". I yára essë tâi-oân enyallë i urda vehtë írë i noë lenwetaror tangatanet i marentar Taiwassë, mal entécina sívë 臺灣 (Taiwarrin: tâi-oân) ya harya imya lamma Taiwarrinnen pan i olca tengwë essëo 埋冤.[6]

Yando Taiwan estaina Formosa. Sé 16ëa haranyë írë Portucalëo ciryar cirner ara Taiwano ëar, i ciryandor cénala Taiwan i earello náver i Taiwan vanima né, sië yamnet "Ilha Formosa!", ya quetë "Vanima Tol" lambenen Portucalëo yassë ilha tana "tol" ar formosa tana "vanima"[7]. "Formosa" yessëa essë Taiwano ná Európo nóriein imbi 1951 1959yë.

Á cenë yandoEdit

CelwiEdit

  1. 中華民國內政部統計資訊服務網
  2. 英文維基頁面-List of countries and dependencies by population density
  3. 中國評論新聞網2010-02-10報導:高雄港首度輸天津 全球排名掉到13
  4. Taiwano Essëo Celwei. Enyalda sé Nárië 18, 2010
  5. "Takasagun" 臺灣大百科全書. Enyalda sé Nárië 18, 2010
  6. "Parma 1 - Mar-tangatië" 臺灣通史. Enyalda sé Nárië 19, 2010
  7. "Massë "Formosa"? Vanima sanya?" 網路追追追. Enyalda sé Nárië 19, 2010

Erúmië limiEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.