FANDOM


Gondor3

Nórihalmë Ondonóreo.

Ondonórë (sind. Gondor) i aranië Ataniwa Endóressë né. Talmaina Isildurenen ar Anárionenen apa i Atalantë, Ondonórë engë ilya Randassë Neldëa ar everië i Aranië Enertaina yestassë Randa Cantëo. Heru i Million tecë Ondonórëo ve i aranië Firyarwa antúra metassë Randa Neldëo.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.