FANDOM


Nyariestassë Arcastarwa i Núnatani i nossë atanion nér. I Núnatani indyor Númenóremoron nér ye unúsië i Atalantë Númenoreo ar utúlië Rávanorenna, tulyainë Elendilenen ar yondoryanen, Isildurenen ar Anarionenen. Randa nelyassë, marnendë Arnanóressë ar Ondonóressë

I essë "Núnatani" antaina illë atanin ye nilmové eldaren né. I indyor Númenoremoron ye icílië i mórë, estainë i Númenoremor Mornë nér.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.