FANDOM


Atalantë Númenóreo

I atalantë Númenórëo

Númenórë (hya Elenna-nórë, Atalantë, exë essi undu nár) i tol ar i aranyë né. I tol Númenórë cëantë Alatairessë, imbë Endórë ar Aman. Endessë er Attëa Randassë. Númenórë i anna Valaron Ataninnar né, nan nancarina Ilúvatarenen írë i marindor Númenórëo oamorië Valarennar.

Nórihalmë Númenóreo

Nórihalmë Númenórëo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.