FANDOM


Moriquendi Quendili nár ya úlússë utúlië Valinórenna. Sinë Quendi úlússë cennë i silmë Alduo Valinóreva, ar quetaina ná ye "marantë móressë", tallo sirpë essë sina.

Ranta Moriquendion i Avari nár, ya lá hilyanë i yello Valaron. Exa ranta i Sindar ar Nandor nár ya eyéstië i Alta Lenda, nán hautanë Valariandessë hya Orontissen Hísiti; sinë Moriquendi yando estainë i Úmanyar.

Ómu Eöl, nála Avar, yando Moriquendë né, i esserya "Moriquendë" ecë tulë casta exallo.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.