FANDOM


I Imberaima hya i Imbenatsë ambarya himyalëo pano imbi nonwo raimi ya yuhtar i sanya Imberaimo Ovesta Ocombë vevien yuhtari yundórion ambaressë. Raimion raimë nás ya yorë satyë yo pantë, istanomëo, mancalëo, ta artatúrëo, méno yo ambaryë raimi himinë rimbë tinwië ar calarwë raimëo curwestar. I Imberaima colë rimbë asië istalëo celwi, veuyali vë anamaisinwë orartaparmar i Ambarya Natsëo imb' intë, ta i nutanwë T-mento tulcon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.