FANDOM


Earendil
Eärendil i Perelda né, i yondo Tuoro ar Itarillëo né.

Eärendil i nóna tuilessë 503 M.R. Ondolindessë né. Lantassë Ondolindëo hossenen Moringotto (510 M.R.) Eärendil yo nostari yúrer et ostollo. Túlentë Nan-Tasarionna yassë Tuor cárë i líre quétala Ulmo Vinyamaressë ar mérentë cenë Ëar. Pan vánentë Nan-Tasarionello etsirenna Siriono (511 M.R.).

Nó círerya Itarillë ánë Eärendilen Elessar.

Eärendil verenyë Elewingenna (525 M.R.) ar nampë túrë Londessen Siriono.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.