FANDOM


Stub Sina lassë tolbo ná.
Polillë asya Vinquenya Wici palyala sa.


Anduinë (sind. Anduin) i sírë Endóressë nánë. Nelya Randassë i sírë ananda Endóressë nánë. Sirnë Orontillon Mistë ar Orontillon Hísiti Etsiranna Anduinëo Alatairessë. I tailë Anduinëo pollë návë 2,233 km.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.